Vyriški batai artėjančiam rudeniui (foto)

Lzinios.lt

Žmo­nės sa­ko, pa­si­žiū­rėk į ba­tus - pa­žin­si jų sa­vi­nin­ką. Dar sa­ko, kad jei avi ba­tus, ku­rie tau ne­atro­do gra­žūs, pa­si­ti­kė­ji­mus sa­vi­mi bend­rau­jant su žmo­nė­mis iš­kart su­ma­žės bent per­pus. Pa­si­žiū­rė­ki­me, ką di­zai­ne­riai pa­ta­ria įdo­miems, sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tiems vy­rams šiam ru­de­niui.

Ru­de­nį, ži­no­ma, svar­bu ne tik tai, kaip ba­tai at­ro­do, bet ir kiek jie at­spa­rūs van­de­niui ir ki­tiems ne­pa­to­gu­mams, su­ke­lia­miems lie­tu­viš­kų orų.

Por­ta­lo skai­ty­to­jams - sve­tai­nės fas­hio­ni­sing.com at­rink­ti gra­žiau­si mo­de­liai ar­tė­jan­čiam ru­de­niui.
batai, batų tendencijos, rudens tendencijos, ruduo, vyriški batai, vyrų mada

Rašyti komentarą
Vardas* El. paštas
Komentaras*
    *privalomi laukai