demografija

2050-ieji: kaip išmaitinsime 9 milijardus Žemės gyventojų?
2050-ieji: kaip išmaitinsime 9 milijardus Žemės gyventojų?

XXI-ame amžiuje žmonijos laukia net trys su žemės ūkiu ir maistu susiję iššūkiai: maisto saugumas, aplinkosauga, ir iš naudingųjų iškasenų gaunamo kuro stygius. Prognozuojama, kad po mažiau nei 40-ies metų Žemėje gyvens 9 milijardai žmonių.

Atliktas tyrimas padėjo nustatyti, ar jiems reikės badauti ir išmirti siekiant išsaugoti gamtą. „Agrimonde“ knygoje „Pasauliniai mitybos scenarijai ir iššūkiai 2050-aisiais“ (Scenarios and Challenges for Feeding the World in 2050), išleistoje anglų ir prancūzų kalbomis, paskelbtos 5 metus trukusio ateities modelio kūrimo išvados, kurias atskleisti padėjo Prancūzijos Nacionalinis žemės ūkio tyrimų institutas (INRA, Institut national de la recherche agronomique) ir Tarptautinis Prancūzijos žemės ūkio tyrimų institutas (CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).