Didžioji savaitė

Didžiosios savaitės orai
Didžiosios savaitės orai

Po Verbų sekmadienio tradiciškai prasideda Didžioji savaitė. Ji mini Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Reikšmingos dienos – Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis, Didysis šeštadienis.
Didysis ketvirtadienis – tai Eucharistijos, arba šv. Mišių įkūrimo, diena. Didįjį penktadienį minima Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Didysis šeštadienis – Kristaus prisikėlimo iš mirusiųjų diena. Nusileidus saulei, pradedamas švęsti Velyknaktis. Didžiojo šeštadienio nakties vigilija – tai nakties pamaldos iš šeštadienio į sekmadienį.
Kristaus prisikėlimo šventė – Velykos – bus minimos kitą sekmadienį ir pirmadienį – balandžio 24 ir 25 d.
„Ortodoksai, provoslavai Velykas pradeda švęsti 24 val. nakties. Mes Velykų mišias pradedame švęsti išvakarėse – 21 val. Šventimas užsitęsia maždaug iki vidurnakčio“, – sakė Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno vyresnysis A.Malakauskis.