pusiasalis

Ateityje Lietuva gali netekti dalies savo teritorijos ir virsti pusiasaliu
Ateityje Lietuva gali netekti dalies savo teritorijos ir virsti pusiasaliu

Jei ištirptų visi pasaulio ledynai, kurių Žemėje yra daugiau kaip 21 mln. km³, jūros lygis pakiltų 80,5 metro kardinaliai pakeisdamas planetos žemėlapį. Įvykiams susiklosčius pagal tokį scenarijų, neatpažįstamai pasikeistų ir Lietuvos vaizdas – šalis taptų pusiasaliu.