sezoninis gripas

Susirgote? Kaip nedarbingumą registruoti telefonu
Susirgote? Kaip nedarbingumą registruoti telefonu

Kaip ir praėjusiais metais, šalies savivaldybių teritorijose, kuriose paskelbta gripo epidemija, tik gripo epidemijos laikotarpiu, taikoma supaprastinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Pagal Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu patvirtintą Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, apdraustajam asmeniui pasireiškus negalavimams, atitinkantiems gripo pažymius ir dėl to negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, asmens prašymu atvykimas pas gydantį gydytoją ir nedarbingumo pažymėjimo išdavimas gali būti nukeliamas vėlesniam laikui.

Tokiu atveju, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, jos vadovo nustatyta gydytojų paslaugų teikimo telefonu tvarka:
užregistruoja asmens kreipimosi į įstaigą faktą, datą ir laiką;
gydytojui įvertinus pateiktą informaciją apie asmens sveikatos būklę bei nesant būtinumo jį siųsti gydyti stacionariai, bus paskirta atvykimo pas gydytoją data, bet ne vėliau kaip po 3 kalendorinių dienų, įskaitant ir pirminio kreipimosi telefonu į ambulatorines paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą dieną. Jei įstaiga nedirba (šventės ar poilsio dienos) – ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną;
paskirtą dieną asmeniui atvykus pas gydytoją, nedarbingumo pažymėjimas išrašomas nuo tos dienos, kurią buvo užregistruotas kreipimasis telefonu.
Jei asmuo lieka ir toliau laikinai nedarbingas, gydytojas nedarbingumo pažymėjimą jam tęsia bendra tvarka.

Ši tvarka parengta norint sudaryti palankias sąlygas susirgusiems gripu gydytis, o sveikuosius kiek įmanoma labiau apsaugoti nuo galimo užkrėtimo.

Kiaulių gripas – kelias į universalią vakciną
Kiaulių gripas – kelias į universalią vakciną

Mokslininkai nustatė, kad užsikrėtę kiaulių gripu H1N1 žmonės įgyja ypatingą organizmo imuninį atsaką gaminti antikūnus, kurie apsaugo nuo gripo mutacijų ateityje. Šis atradimas suteiks galimybę gaminti universalią vakciną, skelbia „The Independent“.

Dalis antikūnų žmogaus organizme pasigamina tam, kad apsaugotų pagrindines kūno dalis nuo viruso ir neleistų jam veikti, ir jie išlieka tokie patys nepriklausomai nuo gripo viruso kaitos.