Skaitmeninė planeta

2011-aisiais žadamas sparčiausias IT paslaugų augimas
2011-aisiais žadamas sparčiausias IT paslaugų augimas

Ataskaitoje „Skaitmeninė planeta 2010”, kurią pateikė Pasaulio informacinių technologijų ir paslaugų asociacija WITSA, prognozuojama, kad iki 2013 metų pasaulinė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rinka plėsis, o sparčiausiai augs IT paslaugų sritis – vidutiniškai 7,9 proc. Išlaidos IRT, kurios Pasaulinės prekybos asociacijos WTO duomenimis 2009 m. buvo sumažėjusios tik 3% lyginant su bendru 12% pasaulinės prekybos smukimu, 2010 m. jau augo 7,4% ir atsigaunant ekonomikai pasieks prieškrizinį lygį per artimiausius dvejus metus, prognozuoja WITSA.

Šių metų trečiojo ketvirčio Lietuvos duomenys taip pat patvirtina pasaulines tendencijas. Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos įmonių pardavimo pajamos be PVM trečiajį 2010 m. ketvirtį lyginant su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu išaugo 21,8 proc., o informacinių paslaugų įmonių, teikiančių interneto ir duomenų centrų paslaugas – 21, 4 proc.

„Įvertinus, kad šiuose IT paslaugų segmentuose praktiškai nebuvo smukimo ar net fiksuotas augimas 2009 m., tai puikūs rezultatai. Trečią šių metų ketvirtį užfiksuotą augimą siejame su įsibėgėjančiais ES projektais, atsigaunančia vidaus rinka bei eksporto augimu. Pagal ankstesnių metų duomenis galima prognozuoti, kad Lietuvos IT paslaugų sektoriaus pajamos šiemet viršys 2008 bei 2009 metų rezultatą. Įvertinant Pasaulio informacinių technologijų ir paslaugų asociacijos WITSA pateiktas prognozes aiškiai matome, kad augimas Lietuvoje nėra atsitiktinis, jis atitinka pasaulines tendencijas. Manome, kad rinkos augimo prognozės sudaro prielaidas eksportuojančioms ar planuojančioms pradėti eksportą Lietuvos IT įmonėms sėkmingai įsijungti į pasaulinę IRT rinką”, – sakė WITSA priklausančios Lietuvos IRT įmonių asociacijos „INFOBALT” Inovacijų vadovas Andrius Plečkaitis.

Kaip teigiama „Skaitmeninės planetos 2010” ataskaitoje, per nuosmukį labiau nukentėjo Šiaurės ir Pietų Amerika, Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrika. Šių regionų IRT rinka sumažėjo atitinkamai 4,4 proc. ir 5,6 proc., tuo tarpu Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono rinka per tą patį laikotarpį augo 2,4 proc. Tačiau naujosios rinkos (Afrikos, Artimųjų Rytų regionas) 2010 – 2013 m. augs greičiau nei Šiaurės Amerika ir kai kurios Europos dalys. Prognozuojama, kad Šiaurės ir Pietų Amerikos rinka augs lėčiausiai – 5,9 proc. per metus, tačiau išliks didžiausia IRT produktų ir paslaugų rinka pasaulyje. Azijos ir Ramiojo vandenyno regione IRT sektorius iki 2013 m. vidutiniškai augs 9,5 proc. Šių regionų šalių dalis pasaulio rinkoje nuolat auga ir 2013 m. sudarys 31,1 proc., tai yra 2,3 proc. daugiau lyginant su 2009 m.

Taip pat prognozuojama, kad išlaidos IRT 2013 m. sudarys 6,2 proc. pasaulio BVP, ir pasieks 124 trilijonus JAV dolerių. Per dešimtmetį pasaulinės IRT rinkos apimtys išaugo dvigubai, prognozuojama kad ir toliau 34% šių išlaidų sudarys vartotojų, likusius du trečdalius – verslo įsigyjamos prekės ir paslaugos. Tai, kad verslo įsigyjamų IRT prekių ir paslaugų dalis nemažėja, rodo kad IRT technologijų galimybės svarbios visiems ūkio sektoriams. Įmonės siekdamos sumažinti veiklos išlaidas, padidinti produktyvumą ir išlikti konkurencingomis pasaulinėje rinkoje stebi IRT naujoves, atnaujina ir nuolat ieško būdų panaudoti IRT įrangą ir paslaugas, teigiama WITSA ataskaitoje.

Pasaulio informacinių technologijų ir paslaugų asociacija WITSA vienija daugiau nei 70-ies šalių IRT asociacijas ir atstovauja 20,000 IRT įmonių visame pasaulyje. „Skaitmeninė planeta” – tai WITSA ruošiamas leidinys, kuriame pateikiama išsami informacija apie pasaulinę IRT rinką. Leidinys atskleidžia svarbiausias tendencijas pasaulinėje IRT rinkoje, remiantis informacija, surinkta iš 75 šalių. Leidinys pristatomas kas du metus.