šlapių plaukų efektas

Vasaros šukuosenų tendencijos: šlapių plaukų efektas (foto)
Vasaros šukuosenų tendencijos: šlapių plaukų efektas (foto)

Sau­lė, jū­ra, pa­plū­di­mys, va­liū­kiš­kos at­os­to­gos… Vi­sa tai pui­kiai at­spin­di į ma­dą su­grį­žęs šla­pių plau­kų efek­tas. Tai­gi drą­siai for­muo­ki­te šla­pią šu­kuo­se­ną ir ti­krai ne­suk­ly­si­te.