Tartu universitetas

„Estomanės“ Giedrės istorija (Interviu)
„Estomanės“ Giedrės istorija (Interviu)

Prieš metus Giedrė Tartu universitete baigė estų kalbos ir finougristikos magistro studijas. Tačiau iki šiol jos daug kas klausia, kodėl mokytis ji pasirinko būtent estų kalbą. Paklausėme ir mes. Aš visiems automatiškai atšaunu – netyčia. Žinoma, manimi niekas netiki, tad kas kartą tenka ilgai ir nuobodžiai aiškinti, kad tais metais, kai stojau į Vilniaus universitetą, galėjau rinktis iš dviejų kalbų – serbų ir estų. Taigi, apsispręsti nebuvo sunku