Now Reading
Kaip kauniečiai Laisvės gynėjų dieną šventė (Foto)

Kaip kauniečiai Laisvės gynėjų dieną šventė (Foto)

Kaip kauniečiai Laisvės gynėjų dieną šventė (Foto)

Sausio 13 dieną Savivaldybėje vyko iškilmingas Sausio 13-osios minėjimas, kuriame dalyvavo pirmosios kadencijos miesto Tarybos deputatai ir kiti asmenys, pasižymėję, atlikę sudėtingas ir svarbias užduotis atmintinomis dienomis.

„Sveikinu visus susirinkusius į laisvės dienos minėjimą. Noriu jums nusilenkti ir padėkoti už jūsų darbus lemtingomis dienomis. Dėkoju už strateginių objektų saugojimą. Man didelė garbė būti prieš jus. Jūsų darbai tomis dienomis žavėjo ir jaunus, ir garbingo amžiaus žmones. Aš tada buvau 16-metis, bet viską puikiai atsimenu. Tie, kas pažino Laisvės kainą, gali ir turi tą dvasią perduoti kitiems. Man didelė garbė įteikti jums burmistro Jono Vileišio medalius“, – kalbėjo miesto meras Andrius Kupčinskas ir įteikė apdovanojimus.

Meras akcentavo labai svarbius buvusio Kauno politechnikos instituto (dabar KTU) ryšininkų darbus. Jie sukūrė tokią ryšio sistemą, kuri būtų veikus net ir tada, kai viskas būtų buvę sunaikinta ir sustabdyta.

Padėkos raštus Savivaldybės darbuotojams įteikė ir administracijos direktorė Edita Gudišauskienė.

Iškilmingame minėjime kalbėjo istorikė Aušra Jurevičiūtė. Ji akcentavo, kad labai svarbiais Lietuvai momentais visada svarbius ir teisingus sprendimus siūlydavo savanoriai, tačiau vyriausybės nariai ir prezidentai dažnai jų neklausydavo. Taip atsitiko 1938 m., kai Lenkija pareiškė ultimatumą Lietuvai, istoriniu Klaipėdos krašto likimo atveju, 1940 m. ir kt. Istorikė pažymėjo, kad Sausio 13-ąją buvo tūkstančiai savanorių, jie apgynė laisvę.

Pirmosios kadencijos miesto tarybos deputatų pirmininkas Gintaras Pukas pažymėjo, kad Kaunas visada buvo laisvės lopšys, kad lemtingomis dienomis visi dirbo pagal savo gyvenimo būseną. Jis akcentavo, kad Tarybos deputatai tuo metu priėmė ypatingos svarbos sprendimus, už kiekvieną sritį, kiekvieną strateginį objektą buvo atsakingi asmenys, jie savo pareigas atliko labai gerai. Mero pavaduotojas Saulius Gricius susitarė su taksistais, kurie teikė informaciją apie įvykius mieste. Buvo palaikomas ryšys su kariškiais ir kt.

Buvęs meras Vidmantas Adamonis kalbėjo apie tai, kaip vedė derybas su desantininkais. Anuomet desantininkas lietuvis Osvaldas Pilkauskas reikalavo, kad žmonės būtų patraukti nuo strateginių objektų. Meras V. Adamonis jam atsakęs, kad šito padaryti negali, nes žmonės ir jo neklausys.
Deputatui Kęstučiui Ignatavičiui buvo pavesta kontroliuoti, kaip Tarybos pavedimus ir sprendimus įgyvendina administracija. Jis viską registravo, o ketvirtadienį dabar istorines 4 knygas ir 1 bylą įteikė merui A. Kupčinskui. Įteikdamas mero paprašė pasirašyti, kad priėmė, nes užduotys iki galo turi būti atliktos gerai.

Susirinkusius į minėjimą sveikino miesto Tarybos narys, Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas.

Šaulių sąjungai 1900 – 1904 m. vadovavęs Gediminas Jankus, dabartinis Savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorius, sakė: „Esu vienas iš tų, kurie davė priesaiką ginti laisvę, kelis mėnesius nesitraukėme iš Parlamento. Šia uniforma aš pasipuošiu vieną kartą per metus. Ji man labai brangi, nes primena mūsų pasiryžimą apginti laisvę. Kauniečių pavyzdys buvo įkvepiantis. Riaumojo tankai, o visų viltis buvo Kaunas. Jūs neprisiekėte, bet atlikote ne mažiau svarbius darbus negu mes – davę priesaiką. Visų Parlamento gynėjų vardu lenkiuosi jums. Reikia surinkti kuo daugiau duomenų apie žmones, kurie buvo pirmose pozicijose“, – kalbėjo G. Jankus.

See Also
Kaip išsirinkti tobulą piniginę? 3 patarimai

Sausio 13-ąją miesto meras Andrius Kupčinskas, kiti Savivaldybės vadovai lankėsi Petrašiūnų kapinėse, prie Tito Masiulio kapo padėjo gėlių, uždegė žvakeles. Romainių kapinėse aplankytas Juozo Vaidoto kapas.

Iškilmingo minėjimo dalyviams koncertavo vyrų choras „Perkūnas“ (vadovas Romualdas Misiukevičius), kuris pastarosiomis dienomis išvyksta į tarptautinį konkursą Daugpilyje.
Skambėjo partizanų sukurtos ir kitos patriotinės dainos.

Sausio 13-osios vakarą pilnutėlėje Sporto halėje vyko Giedriaus Kuprevičiaus poetinės oratorijos Sausio 13-osios aukoms atminti „Amžinoji šviesa“ premjera. Apie oratoriją galima pasakyti: profesionalu, iškilminga, rimta, įspūdinga, žavu. Žiūrovai ovacijomis dėkojo kompozitoriui ir atlikėjams. Šį projektą rėmė Savivaldybė.

Gausi miesto mokyklų mokinių eisena atvyko į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį ir padėjo gėlių prie Laisvės paminklo. Minėjimai vyko visose mokyklose ir gimnazijose. Ypač gražiai T. Masiulio atminimą pagerbė jo vardu pavadinta mokykla, Jėzuitų gimnazijoje vyko Sausio 13-osios inscenizacija.

Laikas.lt

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt