Now Reading
Ketvirtadienio liaudies pasaka: „Saulės ir vėjų motina“ arba kaip susirasti žmoną

Ketvirtadienio liaudies pasaka: „Saulės ir vėjų motina“ arba kaip susirasti žmoną

Ketvirtadienio liaudies pasaka: „Saulės ir vėjų motina“ arba kaip susirasti žmoną

„Saulės ir vėjų motina“ – vasariška pasaka, apie taip, kaip sudėtingi dalykai paprastai išsisprendžia. O gal jūs šią istoriją suvoksite visaip kitaip? Sekam…


Buvo trys broliai, o vienam iš jų per pusryčius ir pavakare vis rodėsi akyse dvi sauli, o šiaip nematydavęs antros saulės. Išsiprašęs jis brolių, kad jį leistų ieškot antros saulės. Išleido. Nuėjęs į kitas žemes, užėjęs dideles girias.

Kartą girdi girioje – lermas. Užsinorėjęs pamatyt, kas tai būtų. Žiūri – levas („liaus“), vanagas, skruzdė ir vilkas pasipjovę jautį nemok pasidalinti. Levas, užtėmijęs žmogų, vadin pas save artyn:

– Žmogau, būk teip geras, pardalink mums tą męsą.

Žmogus, atpjovęs galvą skyrium, padavė skruzdei:

– Maža esi, gali ten išieškoti visas skyleles.

Raumenis padavė levui, kaulus – vilkui, grobus – vanagui.

– Ar visi kantanti mano padalinimu?

– Labai kantanti…

See Also
Kaip išsirinkti tobulą piniginę? 3 patarimai

Kožnas davė jam po biskį savo plaukų, skruzdė davė ūsų, vanags – plunksnų.

– Kad bus, – sako, – bėda, ant mūsų duotų daiktų pamislyk – tai bus teip.

Gavęs dabar galybę pasiverst, į ką jis norėjo, tas žmogus nuvyko net pas vėjų valdoną. Nuo šiaurio vėjo patyrė antros saulės nesanti, tik ant marių salos esanti pana, turinti tokius plaukus, kaip saulė, o nuo jos vieno plauko atsispindąs spindulys į dangų kaip žvaigždė didžiausia. Jis dabar, vėjo motinos pamokintas, persikėlęs ant tos salos, radęs tą paną ir ją vedęs.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt