Now Reading
Konstitucinis Teismas – už nešokantį Seimą

Konstitucinis Teismas – už nešokantį Seimą

Konstitucinis Teismas – už nešokantį Seimą

Pagaliau apsisprendė! Jei jau dirbi Seime – tai ir dirbk, o ne televizijos laidose šok. Arba oficialiai – Seimo nariams yra draudžiama bet kokia veikla komercinėse struktūrose, jei ji susijusi su darbo ar užduočių atlikimu, skelbiama Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinime.

Priimtame sprendime nurodoma, kad Seimo nariui neleistinas darbas, susijęs su bet kokia veikla privačioje įstaigoje, įmonėje, organizacijoje arba jai atstovaujant, jeigu ši veikla yra susijusi su darbo atlikimu, pareigų užėmimu, tarnybos ėjimu, kitų funkcijų vykdymu, užduočių atlikimu. 

Taigi, Seimo nariams negalima dalyvauti nei komercinių televizijų rengiamuose šokių, nei panašiuose žiniasklaidos priemonių rengiamuose projektuose.

Už tokį nuosprendį reikia padėkoti (arba ne) Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkui Algimantui Salamakinui, kuris kreipėsi į KT prašydamas išaiškinti 2004 metų liepos 1 dienos nutarimo nuostatas. Minėtu 2004 metų nutarimu KT Seimo nariams jau buvo uždraudęs papildomą darbinę veiklą, taip pat ir pedagoginę.

Seimūnams draudžiama užsiimti tokia veikla ir visai nesvarbu, ji nuolatinė ar vienkartinė, įforminama kokia nors sutartimi ar ne, už ją atlyginama ar ne. Be to, ši veikla negali būti „vykdoma Seimo nario darbo bei kitos parlamentinės veiklos arba poilsio, laisvalaikio, kasmetinių mokamų atostogų metu“.

Seimo nario galimybę gauti atlyginimą už kūrybinę veiklą KT apibrėžė kaip veiklą, „kurios rezultatas yra kokybiškai nauja, originali, niekada anksčiau neegzistavusi konkreti materialinė ar dvasinė mokslo, technikos, kultūros ar meno vertybė – kūrinys“. Jį esą atitinkanti tik rašytinė arba žodinė paskaita, dėl kurios sudaroma sutartis, negalinti tapti pagrindu darbo santykių atsiradimui.

Dėl išaiškinimo Į KT A.Salamakiną paskatino kreiptis ginčai dėl papildomos Seimo narių veiklos. Pagrindiniais „nusidėjėliais“ įvardijami komercinių televizijų šokių projektuose dalyvavę Žilvinas Šilgalis, Andrius Šedžius, Arūnas Valinskas ir Inga Valinskienė. Kiti du parlamentarai žydruosiuose ekranuose nepasirodė, tačiau už „kūrybinę“ veiklą gavo atlygį: Mantas Adomėnas dalyvavo darbo grupėje, rengusioje lituanistikos dėstymo švietimo įstaigose koncepciją, o Egidijus Vareikis Viešojo administravimo institute už autorinį atlyginimą skaitė paskaitas.

See Also
Kaip išsirinkti tobulą piniginę? 3 patarimai

KT pasigedo įstatymu numatytos tvarkos, kaip iš tokia su Seimo nario pareigomis nesuderinama veikla užsiimančių ar jos neatsisakiusių parlamentarų atimti mandatą.

Seimui esą dar teks „nustatyti tvarką, pagal kurią būtų užtikrintas teisingas teisinis procesas ir būtų galima tinkamai ištirti bei nustatyti, ar Seimo narys perėjo dirbti arba neatsisakė darbo, nesuderinamo su Seimo nario pareigomis, ir būtų galima priimti teisingą sprendimą dėl Seimo nario mandato“.

Nerijus Drochneris

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt