Now Reading
„Microsoft” skatina nevyriausybines organizacijas efektyviau išnaudoti IT

„Microsoft” skatina nevyriausybines organizacijas efektyviau išnaudoti IT

„Microsoft" skatina nevyriausybines organizacijas efektyviau išnaudoti IT

Šiandien, sausio 27-ąją, įvykusioje „Bendrystės su nevyriausybinėmis organizacijomis dienoje” bendrovė „Microsoft” su socialiniais partneriais paragino Lietuvos nevyriausybines organizacijas aktyviau išnaudoti naujausias informacines technologijas, glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant opias socialines problemas ir vienytis šviečiant visuomenę apie saugumą internete. 

Pernai „Microsoft” Lietuvoje skyrė beveik 1 mln. litų vaikų ir suaugusiųjų e-mokymų, nedarbo mažinimo, neįgaliųjų paramos ir saugumo internete programoms įgyvendinti. Šiais metais paramą ketinama plėsti.

ISM vadybos ir ekonomikos universitete vykusioje „Bendrystės su nevyriausybinėmis organizacijomis dienoje” susirinko beveik 100 didžiausių Lietuvos NVO, valstybės ir verslo atstovų. Šių metų susitikime buvo kalbėta apie nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumą ir jį nulemiančius bei skatinančius veiksnius. Renginio iniciatorė, bendrovė „Microsoft”, pristatė paramos nevyriausybinėms organizacijoms programą ir pakvietė nevyriausybinį sektorių efektyviau išnaudoti naujausias IT galimybes.

Praėjusiais metais, įgyvendindama paramos nevyriausybinėms organizacijoms programą, programinės įrangos kūrėja „Microsoft” suteikė Lietuvos NVO 585 programinės įrangos licencijas už daugiau nei 800 tūkst. litų. Paramos programa pasinaudojo 12 skėtinių nevyriausybinių organizacijų, jungiančių apie 100 įvairaus dydžio nevyriausybinių organizacijų. Iš viso dėl naujausios programinės įrangos suteikimo kreipėsi daugiau nei 20 NVO. „Microsoft” atstovų teigimu, nevyriausybinių organizacijų, besinaudojančių naujausiais IT sprendimais, skaičius didės pradėjus aktyviai teikti naujausias debesų kompiuterijos paslaugas.

„Aktyvios ir efektyviai dirbančios nevyriausybinės organizacijos yra pilietiškai brandžių, demokratiškų ir ekonomiškai stiprių valstybių požymis. Tik valstybei remiant ir verslui padedant galėsime padėti nevyriausybinėms organizacijoms stiprėti ir tobulėti, – renginyje sakė Mindaugas Glodas, „Microsoft” generalinis direktorius Baltijos šalims. – Šiuolaikinės informacinės technologijos gali padėti visuomenei geriau ir sėkmingiau atskleisti savo galimybes, todėl aktyviai remiame nevyriausybines iniciatyvas ir dalyvaujame jas įgyvendinant”.

Skirdama prioritetą inovacijas skatinančioms ir nedarbą Lietuvoje mažinančioms priemonėms, „Microsoft Lietuva” pernai aktyviai rėmė nevyriausybinių organizacijų programinės įrangos atnaujinimo, gyventojų e-mokymų ir įdarbinimo, neįgaliųjų paramos, vaikų ir suaugusiųjų saugumo internete projektus.

NVO problemų aptarime aktyviai dalyvauja Vyriausybės nariai

„Bendrystės su nevyriausybinėmis organizacijomis dienoje” dalyvavo LR Teisingumo ministras Remigijus Šimašius, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, mokslo, verslo ir kitų sričių ekspertai. Renginyje buvo siekiama paskatinti nevyriausybinių organizacijų, valstybinio, mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą bei pristatyti nevyriausybinėms organizacijoms prieinamas informacinių technologijų, organizacijų valdymo ir kitas galimybes, padėsiančias veikti efektyviau.

Pasak renginyje dalyvavusio Lietuvos Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus, NVO laukia visa eilė gerų žinių: artimiausiu metu bus palengvintas NVO registravimas pagal tipinius įstatus, Vyriausybė Seimui jau pateikė neliečiamo kapitalo fondų veiklą įteisinantį įstatymą, netrukus Vyriausybė turėtų pritarti NVO valstybinį finansavimą reglamentuojančiam įstatymui, prie gyvenimo poreikių priartinamas asociacijų reglamentavimas. Priimant valdžios sprendimus jau šiandien yra daugiau galimybių išklausyti NVO balsą –viešai skelbiami visi parengti teisės aktų projektai, tad NVO gali aktyviai dalyvauti diskusijose dėl teikiamų siūlymų, išsakyti pastabas bei pateikti savo siūlymus ką ir kaip reikėtų koreguoti, jų nuomonę ir idėjas privalu įvertinti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teigimu, akivaizdu, kad šiuolaikiniame pasaulyje bendradarbiavimas tarp valstybinio, nevyriausybinio ir privataus sektorių tampa vis svarbesnis. „Tokioje greitai besikeičiančioje ir tobulėjančioje aplinkoje svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad bet kokios naujovės, tarp jų – ir technologinės, pasiektų kuo daugiau žmonių, kad jos taptų prieinamesnės, kad žmonės būtų mokomi ir mokytųsi, kaip jomis naudotis. Esu įsitikinęs, kad siekiant ir kitų žmonėms svarbių tikslų, kuo puikiausiai gali pasitarnauti partnerystė tarp valstybinio, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus. Būdų ir galimybių kaip bendradarbiauti yra galybė, reikia tik gerų idėjų, iniciatyvų ir noro. Kuo daugiau bus tokių pavyzdžių, tuo lengviau bus įgyvendinti pilietinei visuomenei svarbius tikslus, įveikti kylančius sunkumus, laikmečio iššūkius”, – tvirtino ministras D. Jankauskas.

See Also
Kaip išsirinkti tobulą piniginę? 3 patarimai

Ilgametis NVO ekspertas Vaidotas Ilgius teigė, kad nevyriausybinės iniciatyvos kartu su šalies ekonomikos nuosmukiu išgyvena sunkią krizę, ir paragino Lietuvos valstybės institucijų ir verslo atstovus įtraukti visuomeninių idėjų įgyvendinimą tarp veiklos prioritetų.

Paragino aktyviau šviesti visuomenę apie saugų internetą

Pristatydamas nevyriausybinėms organizacijoms naujausias informacinių technologijų galimybes, „Microsoft Lietuva” vadovas Mindaugas Glodas atkreipė dėmesį į itin aktualų Lietuvoje vaikų saugumo internete klausimą. „Technologijos turi būti prieinamos ir patikimos, tačiau visų pirma mes turime išmokyti visuomenę naudotis jomis saugiai, – sakė M.Glodas. – Daug metų aktyviai dalyvaujame vaikų saugumo internete iniciatyvose, tačiau dabar jaučiame pareigą atkreipti visuomenės dėmesį į opią problemą ir aktyviai bendradarbiauti mokinant suaugusiuosius ir vaikus, kaip naudotis internetu saugiai”.

Pasak „Microsoft” atstovo, bendrovė yra parengusi saugaus naudojimosi internete mokomąją medžiagą, noriai apmokys kitų organizacijų atstovus pagrindinių saugaus interneto taisyklių ir toliau aktyviai rems savanorišką darbuotojų veiklą šviečiant jaunimą ir suaugusiuosius. Per metus kiekvienas „Microsoft” darbuotojas gali skirti savanoriškai veiklai 3 darbo dienas.

Laikas.lt

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt