Now Reading
Rankinės rudeniui ir žiemai (foto)

Rankinės rudeniui ir žiemai (foto)

Rankinės rudeniui ir žiemai (foto)

Lzinios.lt

Va­sa­rai ei­nant į pa­bai­gą par­duo­tu­vės iš­par­da­vi­mais kvie­čia ma­žes­nė­mis kai­no­mis įsi­gy­ti va­sa­riš­kų dra­bu­žių ir ak­se­sua­rų. Bet jau pats me­tas pa­gal­vo­ti ir apie tai, ką dė­vė­si­te ru­de­nį. Kvie­čia­me pa­si­žiū­rė­ti ran­ki­nes, ku­rias šiam ru­de­niui ir žie­mai pri­sta­to žy­miau­si di­zai­ne­riai.

Kaip daž­niau­siai, taip ir šie­met dau­ge­lis di­zai­ne­rių ru­dens se­zo­nui mo­te­rims siū­lo ma­žes­nes ran­ki­nes.

Pri­sta­to­me ran­ki­nes iš Gucci, Mulberry, Bur­ber­ry Prorsum ir Tom­my Hilfiger 2013-ųjų ru­dens-žie­mos ko­lek­ci­jų.

See Also
Hobbyshop nauji ir įdomūs stalo žaidimai 

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt