Now Reading
Sužinok daugiau apie jogos rūšis

Sužinok daugiau apie jogos rūšis

Sužinok daugiau apie jogos rūšis

Laikas.lt

Daugeliui yra žinoma, jog žodis „yoga“ reiškia susijungimą. Dvasine prasme tai procesas identifikuojant savąjį Aš (sielą) su Aukščiausiąja Sąmone. Tai vyksta gryninant ją nuo geismo, godumo, neapykantos ir egoizmo. Jogos filosofija yra viena praktiškiausių filosofijų pasaulyje. Ji remiasi tam tikrais gamtos dėsniais. Tai yra tikslusis mokslas, todėl, praktikuojant pasirinktą jogos rūšį, labai svarbu laikytis tikslių nurodymų ir disciplinos.

Yra keturios pagrindinės jogos rūšys: Raja joga, Karma joga, Bhakti joga ir Jnana joga, bei kitos, tokios kaip Mantra joga, Kundalini joga, Kriya joga, Tantra joga, Ashtanga joga ir pan. Vien „Bhagavad-Gitoje“ (krišnaitų religinė knyga, vienas svarbiausių hinduizmo šventraščių – aut. past.) aprašyta apie 18 jogos rūšių, taip pat yra nemažai maišytų bei visiškai naujų.

Jogos centro „Shanti“ vadovas ir meistras Aurelijus Šarka plačiau apie keletą jogos rūšių.

Raja joga

„Raja“ reiškia „karališka“. Tai visų jogos rūšių pagrindas. Ji yra aprašyta Patanjalio sutrose. Ši joga remiasi proto kontrole iš esmės naudojant meditaciją. Ją sudaro 8 pakopos (ashtanga): 1. Yama – bendroji disciplina, apimanti prievartos nenaudojimą, tiesą, nevogimą, seksualinį atsakingumą bei godumo nebuvimą; 2. Niyama – asmeninė disciplina, apimanti vidinį ir išorinį grynumą (švarą), pasitenkinimą dabartine padėtimi (priėmimas to, kas yra duota), askezę (atsidavimą pasirinktam jogos keliui), savo dvasingumo ugdymą (skaitant ir nagrinėjant šventuosius raštus), kuklumą ir nuolankumą (aukščiausiojo Aš pripažinimą); 3. Asana – fizinis aktyvumas, stabilios ir meditatyvios jogos pozos; 4. Pranayama – gyvybinės jėgos kontrolė, kuri remiasi kvėpavimo pratimais; 5. Pratyahara – jausmų ir proto atitraukimas nuo objektų į save; 6. Dharana – koncentracija, susitelkimas į viena; 7. Dhyana – meditacija, tyla; 8. Samadhi – Aukščiausioji Sąmonės būsena.

Hatha joga

„Hatha“ – „saulė ir mėnulis“. Ši joga yra Raja jogos atšaka. Ji davė pradžią Ashtanga Vinyasai, Sivananda, Iyengaro, Bikram ir kitoms jogos rūšims. Tai populiariausia jogos rūšis, aprašyta „Hatha Yoga Pradipika“ raštuose ir apimanti gyvybinės energijos vystymą bei tėkmę žmogaus kūne. Ši praktika apima asanas, kvėpavimo pratimus, atsipalaidavimą ir meditaciją. Tai universali ir viena lengviausių jogos praktikų, kurią sudaro kūno sveikatinimas, proto kontrolė, energijos gausa siekant aukšiausios sąmonės būsenos.

Karma joga

Karma – tai veiksmas, atliekamas nesitikint atlygio. Ji moko nesavanaudiškai veikti, tarnauti ir daryti gera kitiems be jokio egoizmo ar užslėptų norų. Karmos teorija grindžiama tuo, jog veiksmas, tiek fizinis, tiek protinis, turi atoveiksmį ir sukelia atitinkamų padarinių: gėris – gėrį, blogis – blogį. Karma jogas laisvas nuo geismo, godumo, pykčio ir egoizmo, visus veiksmus paskiria Dievui, dažnai mintyse kartodamas mantras. Šis jogas išmoksta gyventi nebekeldamas neigiamų veiklos pasekmių ir naikindamas blogąją karmą.

Bhakti joga

„Bhakti“ – „prisirišimas prie Dievo“. Tai atsidavimas ir meilė ne žmogui, o Dievui. Pasirinkto Dievo garbinimas veiksmais, maldomis, giedojimais, religiniais ritualais siekiant Jo malonės ir meilės. Šis jogas nuolat kartoja šventą Dievo vardą, medituoja tik Jį, vaikšto į Jo šventyklą (bažnyčią) ir yra visiškai Jam atsidavęs, viską daro įsitikinęs, jog tarnauja Dievui. Iš esmės tai visos pasaulio religijos.

Jnana joga

„Jnana“ – „žinojimas“. Tai tikrojo žinojimo paieškos, kurios prasideda nuo dvasinių tekstų aiškinimo, apmąstymo, meditacijos, taip palaipsniui pradedant suvokti Tiesą, nuolat klausiant „Kas aš esu?“. Jogas siekia to naudodamas minties galią kaip įrankį atsakymams į iškilusius klausimus ieškojimo kelyje. Šis jogos kelias yra išminties kelias, tačiau neskirtas masėms, kurių širdys nėra tyros ir kurių intelektas nėra toks aštrus, kad suprastų ir praktikuotų šią jogos rūšį. Norint išvalyti širdį ir pasiruošti Tiesai, pirmiausia rekomenduojama Karma ar Bhakti jogos rūšys.

Mantra joga

Mantra, Japa ar Laya – tarpusavyje panašios jogos rūšys . Tai nuolat kartojami ar valandų valandas, dienas, savaites, mėnesius ar net metus giedami žodžiai arba frazės, padedančios gerinti koncentraciją ir švarinančios sąmonę. Mantros pasirenkamos atsižvelgiant į norimą šlovinti ar pagerbti dievybę. Siekiant konkretaus tikslo, galima sukurti savo pozityvių frazių ar sakinių.

Ashtanga joga

Ashtanga – tai aštuonių pakopų joga. Tikroji Ashtanga joga iš esmės yra Raja joga ir remiasi Patanjalio sutromis. Labiau paplitusi yra Ashtanga Vinyasa jogos rūšis, dar vadinama Jėgos joga. Tai energingas, atletiškas, dinamiškas stilius, suteikiantis jėgų, ištvermės ir lankstumo. Mokomasi kiekvieną pozą daryti su įkvėpimu ir iškvėpimu, viską sujungiant judesiu. Tikslas – įkaitinti kūną skatinant kraujo apytaką bei prakaitavimą, šalinant toksinus iš kūno. Ši jogos rūšis gan pavojinga ir nerekomenduojama pradedantiesiems. Kaip alternatyva gali būti siūloma Bikram joga, kuri praktikuojama karštoje patalpoje. Pastaroji sukelia dehidrataciją. Abi jogos rūšys nerekomenduojamos asmenims, turintiems silpną širdį.

See Also
Hobbyshop nauji ir įdomūs stalo žaidimai

Nidra joga

Nidra – veiksmas per praną (gyvybinę energiją), atsipalaidavimą. Tai jogos rūšis, kurią praktikuojant naudojama speciali kvėpavimo technika siekiant savojo Aš (sielos) sąjungos su Aukščiausiąja Sąmone. Nuolat kontroliuojant ir stebint kvėpavimą kaip tarpininką tarp proto ir sielos, kontroliuojamas ir protas bei mintys ir dėl to pasiekiama sąjunga, Aukščiausioji būsena. Paprastai ši jogos rūšis praktikuojama gulint. Lengvesnė kvėpavimo praktika, paplitusi Vakaruose, yra vadinamasis rebefingas.

Tantra joga

Tantra – prigimtinė joga. Tai Shakti energiją kaip Dievo Motiną garbinančių ceremonijų ir ritualų joga. Pasitelkus ritualus, ši praktika moko pajusti šventumą visuose veiksmuose. Iš esmės tai viena seniausių ir paslaptingiausių jogos rūšių ir ne kiekvienam pavyksta surasti tikrąjį Tantros mokytoją. Ši praktika apima išsivalymą ir tyrumą, taip pat išsilaisvinimą nuo visų pančių ir apribojimų naudojant meditacijas, mantras, jantras, mandalas ir kitas priemones. Be to, ji apima susitapatinimą su dievybėmis, tarp jų ir su Shakti bei Shiva, kurių sąjunga sukelia aukščiausią sąmonės būseną – viso ko pradžią, gyvybę. Ši sąjunga gali būti pasiekiama ir sekso metu, tad dėl šio aspekto Vakaruose ši joga labiau suprantama kaip seksualinių ritualų joga.

Kundalini joga

Ji yra Tantra jogos dalis, išpopuliarinta Vakaruose. „Kundalini“ reiškia „sustingusi“, tai miegančios energijos (Shakti), esančios žmogaus stuburo apačioje, pažadinimas. Praktikuojant Kundalini jogą, naudojamos tikslios kvėpavimo, asanų, meditacijos ir giedojimo technikos. Pažadinta energija keliauja aukštyn per visus energinius centrus (čakras) ir susijungia viršugalvyje su Dieviškąja Energija (Shiva), dėl to įvyksta dvasinė realizacija, pasiekiama Aukščiausioji Sąmonės būsena. Praktikuojant šią jogą, reikia būti švariam tiek vidumi, tiek išore, nes užterštame žmoguje pakilusi Kundalini gali būti labai pavojinga. 


Šis straipsnis publikuotas birželio mėnesio „Laikas.lt“ žurnale tema JUOKAS, kurį galite rasti Vilniaus, Kauno ir Šiaulių viešose vietose arba čia. Kiti numerio straipsniai:

Čekuolis apie šių dienų senmergystės ir senbernystės realijas
Tadas Vidmantas prašė pakeisti pavadinimą
Žinomų žmonių anekdotai
Aktorius Kirilas Glušajevas: „Visiškai timta – tai, iš ko mes juokiamės“
Dantų pasta baltai šypsenai
Humoras Europos kine
Studija DADADA pildo „gyvenimo aprašymas“
Vilniaus gatvių praeivių šypsenos
Plaukuotas moters kūnas – šios vasaros tendencija?
Stovyklos „Nebūk višta“ jėgos aitvarų instruktorė Aistė 
Astrologinės geros birželio nuotaikos prognozės
Tomas Misevičius – durų akutę uždengti mėgstantis dailininkas

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt