Now Reading
J. Biliūno jausmų atspindžiai spektaklyje „Jis ir ji“

J. Biliūno jausmų atspindžiai spektaklyje „Jis ir ji“

J. Biliūno jausmų atspindžiai spektaklyje „Jis ir ji“

Valstybiniame jaunimo teatro sausio 8 d. 18 val. , Salėje 99 įvyks aktorės ir režisierės Birutės Mar spektaklis „Jis ir ji“ premjera. Birutė Mar – unikali menininkė, viena žymiausių Lietuvoje mono spektaklių kūrėja, kiekvienais metais dalyvaujanti įvairiuose pasaulio festivaliuose.

Prieš keletą metų pasirodęs spektaklis „Poetė“ kalbėjo apie rašytojos Salomėjos Neries asmenybę. Dabar Birutė Mar gilinasi į kito lietuvių rašytojo Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Janulaitytės – Biliūnienės meilės ir nerimastingo gyvenimo istoriją, kuri atsiskleidė jautriuose susirašinėjimo laiškuose. Spektaklyje Jono Biliūno vaidmenį atlieka Jaunimo teatro aktorius Aleksas Kazanavičius, rašytojo žmonos – Birutė Mar. Dailininkė – Indrė Pačėsaitė. Dalyvauja smuikininkas Sigitas Rubis.

Jonas Biliūnas – vienas žymiausių XX a. lietuvių rašytojų, pripažintas prozos klasikas. Nors iš gyvenimo išėjo labai jaunas, sulaukęs vos 28 metų, paliko daug grožinės literatūros kūrinių, kuriuose atsispindi dažnai skausmingi vidiniai rašytojo išgyvenimai.

Režisierę ir aktorę Birutę Mar sukurti spektaklį inspiravo J. Biliūno ir jo žmonos prisiminimai, jų atvirlaiškiai, siųsti vienas kitam iš Charkovo, Anykščių, Leipcigo, Berlyno, Ciuricho, Zakoponės – vietų kuriuose dėl ligos ar mokslų lankydavosi rašytojas ir jo mylimoji.

„Bene prieš dešimtmetį perskaičiau J.Biliūno ir jo mylimosios Julijos atvirlaiškius, kurie sujaudino savo tyrumu, nuoširdumu, taip trumpai tetrukusios meilės virpėjimu, – sako Birutė Mar. – Išties, ši istorija – lietuviška Romeo ir Džuljetos istorija, kurią norėjosi prikelti scenoje – rekonstruoti lyg išlikusią seną fotografiją, kurioje prie stalelio rymo susimąstę Jonas ir Julija… Norėjosi sugrąžinti tuos subtilius virpesius, atsklindančius iš J.Biliūno kūrybos, Jono ir Julijos meilės laiškų.

See Also
9 paprasti patarimai

„Jiedu abu ilgus metus gyveno toli nuo vienas kito; jiedu nei vienas ilgus metus nežinojo apie kitas kitą, kad abu kartu gyvena pasauly. Pagaliau jiedu susitiko… Abudu nustebo vienas kitą pamatę; abiejų vienu akimirksniu sudrebėjo širdys krūtinėse; jiedviem rodėsi, kad jie seniai pasižįsta, kad jie jau yra vienas kitą matę. Ir jiedu padavė vienas antram ranką…“ (Jonas Biliūnas „Jis ir ji“)

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt

Scroll To Top