Now Reading
Kūčių vakaro spėjimai ir burtai

Kūčių vakaro spėjimai ir burtai

Kūčių vakaro spėjimai ir burtai

Lietuvių šeimose dvasiniu pakilumu išsiskiria prieššventinis Kūčių vakaras – tarsi slenkstis, prie kurio atsisveikinama su praėjusių metų nesėkmėmis ir rūpesčiais: jį peržengus, praeityje lieka ir ilgos naktys, retai danguje pasirodanti saulė, ir viskas, kas blogo nutiko žmogaus gyvenime.

Susėdę prie jaukaus Kūčių stalo mes prisimename tuos, kurių jau nėra šalia, kurie kažkur toli arba kurių jau nebėra tarp mūsų. Lygiai taip pat buvo daroma ir prieš šimtus metų, kai proseniai gyveno apsupti gamtos bei tikėjo, kad stebuklingą Kalėdų naktį laikrodžiams mušant vidunaktį vanduo pavirsta vynu, o gyvuliai prabyla žmogaus balsu.

Neapsieina Kūčių vakaras ir be burtų, spėjimų… Kalėdų nakties burtus galima suskirstyti į: spėjimus prie stalo, spėjimus lauke, spėjimus iš apavo, spėjimus pagal gyvū­nus, įvairias „loterijas“, liejinius į vandenį, spėjimus su veidrodžiais, sapnais ir kt.

Dalinamės keliais iš jų!

Šieno traukimas

Po vakarienės žmonės nežiūrėdami dešine ranka traukia iš po staltie­sės žolės stiebelius. Spė­jama pagal šiaudelio ilgį. Koks šiaudelis, toks ir gyvenimas. Ilgas šiaudelis – tai laimingas ir ilgas gyvenimas; trumpas šiaudelis lemia vargus ir greitą mirtį; sulūžęs, plonas – varganą gyvenimą; o storas ar lapotas – turtą; kreivas, su gumbu – turto arba nelaimės ženklas; žalias – geras ženklas.

Jeigu prie ištraukto šiaudelio prilipęs antras – vedybų ženklas; jei šiaudelis ilgas, tai toli nutekės arba būsimasis bus aukšto ūgio, jei trumpas – žemo; jei vyras ištraukia ilgą šiaudelį tai žmoną gaus iš toli.

Ūkininkai pagal šiaudelius spėdavo ir ateinančių metų der­lių. Vyrams ilgas šiaudelis, o jei dar ir su varpa, pranašavo derlingus metus; moterys, ištraukusios ilgą šiaudelį, džiaugdavosi, kad bus geri linai.

Galite daryti ir taip: Kūčių vakarą paimkite keturis šiaudus – du ilgus ir du trumpus. Po vidurnakčio traukite vieną šiaudą. Jei ištrauksite (galvodami apie mylimą žmogų) ilgą, reiškia, jis (ji) jus myli, jei trumpą – nemyli.

Sapnai

Norite susapnuoti mylimąjį? Šis burtas daromasi per Kūčias iki 24 valandos.

1) Reikia susišlapinti galvą ir susišukuoti šlapiomis šukomis;
2) paskui eiti miegoti ir tas pačias šlapias šukas padėti po lova;
3) Naktį turėtumėt susapnuoti savo būsimąjį arba būsimąją.

Kad sužadintų sapnus, lietuviai valgydavo nemirkytą silkę arba sūrius kūčiukus.

Sapne būsimasis atneša gerti.
Jei mergina miegos po pagalve pasidėjusi vyriškas kelnes, – susapnuos skirtąjį. Vaikinai po pagalve dėdavo sijoną.
Ant dubens ar kibiro su vandeniu po lova statydavo tiltą. Padėdavo du pagaliukus, kuriuos pertiesdavo rankšluosčiu. Kai kur tiltą darydavo iš malkų. Tiltelį po lova galima pakišti ir slapčia, miegančiajam nežinant. Jei Kūčių naktį mergina susap­nuoja, kad kas eina, joja ar važiuoja tiltu, – tas ir bus išrinktasis.
Surašomi ant kortelių pažįstamų vyrų ar merginų vardai ir dedama po pagalve. Nakčia prabudus ištraukiama viena kor­telė. Kai kur tą patį vardą užrašydavo ant trijų kortelių. Ir traukdavo tris kartus – jei vis tą patį vardą ištraukia, tai ir bus išrinktojo vardas.
Kitur ant kortelių surašydavo kitus dalykus: vedybos, laimė, nelaimė, vargas, turtas, mirtis, liga, kelionė ir pana­šiai. Sumaišytas korteles pakišdavo po pagalve ir traukdami prabudę. Ką ištrauksi, toks likimas ir laukia.

Kaimynų šnipinėjimas

Kūčių vakarą reikia slapta prie kaimynų durų paklausyti, ką kalba kūčiaujantys kaimynai. Jeigu išgirsite „eik“ – vadinasi, tais metais išeisite iš tėvų namų (susituoksite). Jeigu „sėskis“ – dar liksit pas tėvus. Taip galima interpretuoti ir kitus išgirstus žodžius.

Būrimas su batais

Per Kūčias surinkite visus turimus batus iš viso namo ar buto ir įdėkite į maišą ar krepšelį. Tada reikia juos imti po vieną iš maišto iš dėti eilute durų link. Kieno batas bus paskutinis (prie durų), tas pirmas išsikraustys iš tų namų.

Kitas variantas: reikia atsistoti kambario gale ir sviesti nuo kojos šlepetę ar batą durų link (galima atsistoti kambario viduryje ir atsukus nugarą į duris sviesti apavą per galvą durų link). Jei nukrinta pirštais į duris – išeisite, o jei kulnu ar šonu – dar metelius praleisite su jaunimu.

O galima ir taip: Kūčių vakarą paimkite knygą, pinigą (arba piniginę) ir krepšį (tinka ir kuprinė). Išdėliokite juos po kambarį. Tada nusisukus reikia mesti batą per save. Jei batas (bato priekis) bus nusisukęs į duris – jūs iškeliausite. Jei į pinigą (ar piniginę) – praturtėsite. Jei į krepšį (ar kuprinę) – būsite darbingas. Jei į knygą – teks pasimokyti ar papildyti savo žinių bagažą.

Šunų lojimas

Po vakarienės seniau išeidavo į kiemą klausytis, iš kurios pusės loja šunys – iš tos pusės turėtų atvažiuoti piršliai, o vaikinams tai ženklas, kurioje pusėje ieškoti savo išrinktosios. Svar­bu ir tai, kaip šunys loja: jeigu labai – bus daug piršlių, jei toli – toli nutekės, lėtai loja – teks palaukti, o jei tyli – tais metais nieko nė nesitikėk.

Kūčiukų skaičiavimas

Ar šiais metais rasite antrąją pusę? Paimkite saują kūčiukų ir skaičiuokite. Jei skaičius lyginis – taip, šiais metais rasite mylimąjį. Jei nelyginis – teks palaukti kitų Kūčių. Po būrimo kūčiukus reikia suvalgyti.

See Also
Hobbyshop nauji ir įdomūs stalo žaidimai

Vardų traukimas

Merginos ant popierėlių surašo vaikinų vardus, vaikinai – merginų (reikia devynių ar daugiau, o keletą popierėlių palikite tuščių), sudėkite į dėžutę ir traukite po vieną. Kokį išsitrauksite, tokiu vardu bus ir antroji pusė. Jei ištrauksite tuščią, tais metais neištekėsite/nevesite.

Kitas variantas: likus vienai dienai iki Kūčių, išsikirpkite 10 lapukų ir užsirašyk savo pažįstamų vardus, bet vieną palikite tuščią. Visus 10 lapukų pasidėkite po pagalve. Ryte atsibudę apie nieką negalvokite, tik iškart ištraukite vieną lapuką. Koks vardas bus parašytas, tokiu vardu ir bus jūsų išrinktasis/išrinktoji. O jei ištraukėte tuščią lapuką, teks laukti kitų metų.

Būrimai su veidrodžiu

Kūčių naktį prieš eidami miegoti po pagalve pasidėkite veidrodį. Ir ką tą naktį susapnuosite, tas išsipildys.

Būrimai su žvakėmis

Reikės žvakės ir dubenėlio su vandeniu. Išlydykite dalį žvakės ir staigiai įpilkite vašką į vandenį. Vandenyje vaškas greitai sustings ir tada žiūrėkite į kokią formą jis labiausiai panašus. Jei į batą – gali būti kelionės, į kryžių – nelaimės ir t.t.

Šešėliai

Burtui prireiks lapo popieriaus, nedegaus ir atsparaus karščiui paviršiaus. Tam puikiai tinka ir apversta keptuvė. Taip pat, kad susidarytų šešėlis, reikalinga blanki šviesa, pavyzdžiui, iš kito kambario.

Suglamžytas popierius ant nedegančio paviršiaus (keptuvės) turi būti padėtas taip, kad popierius sudarytų šešėlį. Padekite popierių ir palaukite, kol sudegs ir tik rusens. Tada stebėkite šešėlį. Jis turėtų atspindėti ateinančius metus.

Sėdint prie Kūčių stalo galima tiesiog stebėti savo ir kitų šešėlius, ir pagal jų formą spėti žmogaus likimą. Šešėlių reikšmė priklauso nuo aiškintojo vaizduotės.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt